PLUSTID PROJEKTFORLØB

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

Med en ABCD Case-orienteret oplevelseslærings-model arbejder vi med en situationsbestemt anvendelse af teori og praksis  

Vi forstår udmærket, at det kræver både vilje og styrke fra ledere, medarbejdere og rådgivere at bryde med gamle vaner og erstatte dem med nye praksisser. Det er en udfordring at integrere effektiv adfærd og ændringer i en allerede travl hverdag.

 

Derfor anvender vi vores ABCD Case-orienterede oplevelseslærings-model, der er opdelt i flere faser og tempoer. Modellen tager udgangspunkt i en problemstilling fra et eksisterende fokusområde. Vi arbejder både top-down og bottom-up for at sikre beslutninger og implementering, der passer til din virksomhed.

 

For alle områder involverer processen en afklaringsfase, en designfase, en lokal kickoff og endelig en eksekveringsfase. Dette sikrer et projektforløb, der er i tråd med klare mål, forankring og en vedvarende effekt.

 

Bygger på et train-the-trainer koncept, der
sikrer talentudvikling med effekt

Men vores tilgang stopper ikke her - vi baserer os også på et Train-the-Trainer koncept, der sikrer talentudvikling hos alle ledere, teams og medarbejdere. Dette koncept indbygger en bæredygtighed i nytænkningen samt et motiveret mindset og ejerskab med effekt. Vi ønsker at skabe varige forandringer og styrke dine teams på lang sigt.

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

 

Det bedste grundlag for en attraktiv og
værdiskabende arbejdsplads er TeamWork

Processen PlusDINtid fokuserer på at omdanne MinusTid til PlusTid ved at finde en værdiskabende balance gennem bedre tids- og ressourcestyring. Derved skabes det bedste grundlag for en attraktiv og værdiskabende arbejdsplads med øget trivsel og større rentabilitet for teamet. Derudover anerkender processen vigtigheden af samspillet mellem mennesker og systemer for at skabe mere værdiskabende tid, hvilket fører til en bedre balance i tids- og ressourcestyring til fordel for forretningsmodellen.

 

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

 

 

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

 

Kontakt os og lad os sammen tage de første skridt mod en forbedret adfærd og effektivitet i din virksomhed!