PLUSTID FORBEDRINGSTAVLE

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Med de samskabende Plustid Lean forbedringstavler skabes en fælles teamkultur, der tilfører værdi og overskud i hverdagen.

"Vi skal hele tiden arbejde med innovationen og ejerskabet – og sikre fuld effekt med motiverede teams, der trives”, udtaler tværgående sygeplejerske.

 

Oplever du og dit team en hverdag præget af tidsrøvere, afbrydelser, frustrationer og tidspres - eller noget, der bare ikke fungerer som tilsigtet i forhold til jeres opgaver?

 

Så reagér hurtigt og omsæt de gode idéer til handling gennem selvstyring og selvledelse. Dette skaber grobund for en attraktiv, værdiskabende faglig arbejdsplads med forbedret teamtrivsel og større overskud.

 

Erfaringen viser, at selvstyrende Team's skaber hurtigere og lettere merværdi med overskud - og opfylder drømmen om at arbejde efter samme mål og skabe arbejdsglæde i teamet.

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavlerStærkt innovativt værktøj, der undertøtter fælles teamkultur følelsen – ”Jeg er en del af Team’et”

Forbedringstavler er et enkelt ledelses- og Team værktøj som opsporer spirende problemer i opløbet og sætter effektivt skub i at lede efter ideer til forbedringer. Værktøjet er designet med løbende kort- og langsigtede effektmålinger og kvalitetssikring.

 

En motiverende tilgang til at fjerne tidsrøvere eller noget ikke virker hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet med kerneopgaverne. Så reagerer Teamet.

Med ledelsen som igangsætter skabes en Team selvledelse, hvor alle har maksimal medindflydelse på hverdagen og de løbende forbedringer, der dels styrker sammenholdet og Team ånden, og dels skaber rammen for bedre trivsel med ejerskab.

 

Her kan du downloade en lille teaser: Plustid FORBEDRINGSTAVLER - Stærkt innovativt ledelsesværktøj der understøtter fælleskultur følelsen (pdf - 398 kb)

 

NYSGERRIG? Gå fra tanker til adfærd. Vi deler viden og erfaring med alle. Kontakt os.