Vores Team

 

tomny

Tom Sander Holsaae Klan

Ekspert i tids- og ressourceoptimering.

Direktør & grundlægger af plustid.dk og careservicetrolley.plustid.dk.

 

Rolle: Forretningsansvarlig, foredragsholder, inspirator, facilitator, mentor, kommunikation, projektleder, underviser og konceptudvikler, samt  i ledelses- og medarbejderadfærd.

 

Kontakt: email   dir.tlf. +45 2066 1701

 

Ansvar: Drift, Salg- og markedsføring og udvikling af koncepter indenfor adfærd, trivsel og effektivisering.

 

Erfaring (38 år +): Ledende stillinger i konsulentbranchen (DK og udland) også med reference til marketing og salg, herunder driftsoptimering og -udvikling, HR og personaleledelse- og administration. Endvidere bred erfaring med koncept udvikling, implementering, undervisning/caoching/mentor på strategisk/taktisk/operationel niveauer mht. bæredygtig kulturforbedring, der udnytter tid og ressourcer mere optimalt og skaber merværdi – hurtigt og effektivt. Erfaren seminar og foredragsholdere for private og offentlige ledere og faggrupper - særligt indenfor sundheds-, pleje-, og omsorgssektoren. 

 

Uddannelser: Uddannet NLP Master Business Practitioner og coach, Produktionsingeniør (LEAN), HD i afsætningsøkomoni CBS (u/h), ledelses uddannelser (Mercuri, Cultivator og PMI).

 

Udgivelser: Kundecase bidrag af Akaciegården v/Henriette Wülser omtalt i CEPOS bogen 'LEAN - en anderledes vej til store produktivitetsstigninger i den offentlige sektor', skrevet af forfatter Bent Christensen i samarbejde med CEPOS.dk. Bogen kan bestilles her: Bibliotek.dk

Netværksgrupper: Sparekassen Danmark Erhvervsnetværk via KildeconnectVIBORGegnens Erhvervsråd og LEAD THE TALENT 


peter andersen

Peter Ashton Hart

Mental kompetenceudvikling, mindset, handling, resultat, Mental forretningsudvikling

 

Rolle:

Associerede samarbejdspartner til Plustid. Underviser og konceptudvikler, samt arbejder med ledelses- og medarbejders mindset, handling, resultat, mentale forretningsudvikling

 

Kompetenceområder:

Certificeret: 4Mat MTD, mentaltræner, proceskonsulent, Business Coach - performance & personlig udvikling, NLP Master - mindset, adfærdsdesign og mental programmering, Væksthjulskonsulent, e-stimate, personprofil, teamanalyser og testværktøjer, EtAC - afkodning af ansigtsudtryk, kropssprog og adfærd.

 

Kontakt:

Coreperformance.dk


lisany

Lisa Katharina Holsaae Klan
Associeret udviklingspartner

 

Kontakt: email: dir.tlf.: +45 3154 0115

 

Rolle: Specialist indenfor sundheds-, pleje-, og omsorgssektoren, primær- og sekundærsektoren.

 

Erfaring (20 år +): Sygeplejerske i Viborg Kommune. Lisas seneste aktuelle erfaringer er fra intensiv afdeling på regionshospitalet Viborg, medicinsk afdeling i Randers og hjemmeplejen i Viborg. Hun har tidligere som social- og sundhedsassistent haft betroede stillinger som gruppekoordinator, faglig koordinator og konstitueret leder på demensafsnit i sundheds-, pleje-, og omsorgssektoren. 

Lisa har desuden i rollen som Teamleder drevet flere innovative LEAN projektforløb såsom helhedsorienteret LEAN medicinhåndtering og LEAN APP løsninger til plejesektoren. Udover at være fagligt uddannet som hhv. sygeplejerske, social- og sundhedsassistent har hun taget udvidede medicinkurser, kol- og diabeteskurser, lederkurser, hygiejnekurser og forflytningskurser. Hun har tillige gennemført et intensivt uddannelsesforløb i LEAN værktøjer, metoder og teknikker tilpasset sundheds-, pleje-, og omsorgssektoren. 

 

Uddannelser: Sygeplejerske, Social- og Sundhedsassistent, udvidet medicinkursus, kol og diabeteskursus, lille lederkursus, hygiejnekursus og forflytningskursus, specialuddannelse i LEAN til ældreplejen og andre brancher.

 

Andet: Lisa har stor passion for aktiv deltagelse i brugerdrevede, innovative og tværsektorielle udviklings-projekter, der kan lette hverdagen for frontpersonaler i primær- og sekundærsektoren, samt optimering af tid, ressourcer og informations/dokumentations flowet. Hendes fokus er, at borger/patient altid oplever, at interaktionen og relationen forbliver intakt med personalerne, når diverse opgaver skal løses. Herved sikrer man, at dokumentation og digitale informationsløsninger i størst muligt omfang diskret understøtter pleje/sygepleje- og omsorgspersonalernes praktiske behov i det faglige arbejde ift. opfyldelse af værdighedspolitikken og værdighedsplejen og -sygeplejen.


336peter

Peter Ried Larsen
Associeret udviklingspartner & Strategisk rådgiver

 

Rolle: Strategisk Adviser og Mentor i forhold til kommunale forandringer og kommunal ledelse, samt støtte til Plustid's konceptudvikling i forhold til det offentlige markede.

 

Erfaring (33 år +): Bred erfaring indenfor det kommunale område, Leder erfaring (33 år +), sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for hhv. primære sektor. Har siden 1997 haft ledende stillinger på chef niveau inden for ældreområdet. Flere gange været projektleder for store organisatoriske forandringer og gennemført disse. Har bred erfaring med at skabe fremdrift og motivation for medarbejdere involveret i forandrings- og forbedringsprocesser.

 

Uddannelse: Sygeplejerske, diplom i ledelse, facilitator, coaching i organisationer samt erfaren underviser


larsny

Lars Høimark

Associeret konsulent

 

Kontakt: lh@plustid.dk dir.nr. +45 50981963

 

Rolle: Strategisk Adviser og Mentor i forhold til kommunale forandringer og kommunal ledelse, samt støtte til Plustid's konceptudvikling i forhold til det offentlige og private marked.

 

Erfaring (33 år +): Bred erhvervserfaring med et karriereforløb, hvor de 27 år har været i lederroller med stor vægt indenfor det kommunale sociale område. Yderligere er der ligeledes erfaring fra det private arbejdsmarked herunder flere års erfaring med aktiebestyrelsesarbejde. Mere end 32 års forskelligt frivilligt foreningsarbejde samt erfaring fra flere års kommunalbestyrelsesarbejde.

 

Uddannelser: Diplomuddannelse i ledelse, merkonom, kommunom og diplom i projektledelse og personligt lederskab. NLP og coach uddannet.

 

Netværksgrupper: ConnectDenmark connectdenmark.dk

 

LinkedIn; www.linkedin.com/in/lars-høimark-9764975/

 


349arne

Arne Steen Sørensen - Associeret konsulent

HR og ledelsesrådgiver

 

Rolle: Rådgiver, mentor, projektleder, underviser og konceptudvikling

 

Erfaring: Mange års praktisk HR- og ledelseserfaring fra ansættelser i den finansielle sektor, herunder direktør i brancheorganisation under overens-komstforhandlinger og HR-chef i stor dansk forsikringskoncern. Admini-strationschef i spejderkorps. Outplacement- og HR-konsulent samt haft egen virksomhed (rekruttering) siden 1993. Uddannelsesleder med ansvar for merkonom-, leder- og akademiuddannelser på erhvervsskoler 12 år. Sideløbende deltaget i bestyrelsesarbejde i flere sportsklubber. Stævne-leder ved store motionsløb. Formand for bridgeklub siden 1987.

 

Uddannelser: HD (Organisation), DIEU’s lederuddannelse, ESF 43, Div. leder- og HR-uddannelser

 

Udviklingsarbejde: Udvikling af HR- og ledelsesmoduler ved akademi-uddannelserne, Udvikling af samtalesystemer og lønsystemer, Udvikling af fagplaner for ledelse, organisation og HR (Videregående Voksen Uddannelser)

 

Undervisning: Fagleder, underviser og censor på merkonom-, teknonom- og akademiuddannelserne siden 1972

 

Udgivelser: Artikler i tidligere lærebog i Personaleudviklling (merkonom)

Lærebog i HR, "HR Resources - Videregående uddannelser”, (Henrik Stordal og Arne Steen Sørensen), benyttet ved akademiuddannelserne siden 2003.