Copyright

Copyright © Plustid 2024

 

Dansk

Vilkår og betingelser for brug.

Indholdet, teksten, billederne, lyden, varemærkerne og andre dele af denne hjemmeside tilhører Plustid. Enhver gengivelse eller kopiering eller enhver anden brug af indholdet på anden måde er strengt forbudt i overensstemmelse med gældende lovgivning i EU uden forudgående skriftligt samtykke fra Plustid.

 

Det er dog tilladt at kopiere personlige kontaktoplysninger, der findes på hjemmesiden, hvis formålet er begrænset til at kontakte vores konsulenter og firmaet.

 

Ansvarsfraskrivelse

Materialet på dette websted udgør ikke forretningsrådgivning på noget bestemt emne, men er kun til generelle oplysningsformål. Plustid påtager sig intet ansvar overhovedet for handlinger taget uden passende forretningsrådgivning.

Engish

Terms and Conditions of use.

The content, text, images, sound, trademarks and other parts of this web site, belongs to Plustid. Any reproduction or copying or any other use of its content in any other way is strictly prohibited in accordance with the appropriate legislation in the EU, without previous written consent from Plustid.

 

However it is permitted to copy personal contact information provided on the web site if the purpose is limited to contact any representative og this company.

 

Disclaimer

The material on this web site does not constitute business advice on any specific matter, but are for general information purposes only, and Plustid accepts no responsibility whatsoever for actions taken without appropriate business advice.