PRESSE OG MEDIER - Vinderteamet i forb. med prækvalifikation vedrørende plejehjem på Østre Gasværksgrunden i København

Onsdag d. 21. februar 2024

LEAN optimering, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

  

  

Bedømmelse af ansøgninger om prækvalifikation vedrørende plejehjem på Østre Gasværksgrunden

Udpluk af bedømmelsen

 

Organisation og tilbudte kompetencer -

  • De tilbudte ressourcepersoner har stor erfaring med pleje-hjemsbyggeri, og har alle indgået i tidligere og nuværende samarbejds-relationer med SUF.
  • KAB har en betydelig intern organisation med mange fag-kompetencer, og har stor erfaring med inddragelse af brugerne i form af fx følge- og brugergrupper samt workshops og dialog-møder.
  • De tilbudte nøglemedarbejdere har stor erfaring med udarbejdelse af byggeprogram, bygherrerådgiverfunktion og projektledelse, og der er beskrevet en lovende strategi for værditilførsel til projektet i forbindelse med inddragelse af en række eksterne interessenter.
  • De tilbudte tværfaglige kompetencer i form af demens-, LEAN- og velfærdsteknologi-konsulenter mv. vil være et godt supplement i den indledende design- og planlægningsfase.

Sammenfatning -

  • Samlet set indeholder det fremsendte tilbud markante og nytænkende forslag til en sammenhængende proces for samarbejde samt gode tanker ift. bæredygtighed og indpasning i Gasværksgrundens helhedsplan samt en nærværende omsorg for brugergruppen.

     

  • AKB v. KAB´s tilbud vurderes samlet set som det mest attraktive grundlag at arbejde videre med.

Plustid er med som specialistrådgiver & inspirator

TOM KLAN, Plustid ApS

LEAN optimering på sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet

 

Ekspert, inspirator & rådgiver: Bæredygtig optimering af tids- og ressourcer alle brancher, med særlig fokus indenfor sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for hhv. primære og sekundære sektor (16 år +). Viden, indsigt & erfaring: Foredragsholder, inspirator, facilitator, mentor, kommunikation, projektleder, underviser og konceptudvikler, samt i ledelses- og medarbejderadfærd.

 

ROLLE PÅ PROJEKTET 

Tom designer og leverer værdiskabende kulturer med professionelle og kreative Lean-løsninger, der bidrager til tryghed og sikkerhed for frontpersonale inden for sundheds-, pleje- og omsorgsområdet i både primær og sekundær sektor.

 

Tom vil blive involveret i den tidlige planlægningsfase, hvor husets planløsning skabes for at integrere smarte og tidsbesparende løsninger i arkitekturen. Tom vil desuden være med i implementeringen af huset og vil kunne oplære medarbejdere i at arbejde effektivt.

 

Toms løsninger frigør tid og ressourcer, styrker bemandingsrammerne og optimerer arbejdsflowet i forhold til tid, ressourcer og information/dokumentation.

 

Siden 2008 har Tom været involveret i mere end 230 optimeringsprojekter i samarbejde med offentlige og private aktører, interessenter på alle niveauer samt pårørende og interesse-organisationer. Med Toms omfattende viden og erfaring vil han arbejde hårdt for, at Københavns Kommune kan opfylde de overordnede mål og visioner for det kommende parplejehjem på Østre Gasværksgrunden.