PRESSE OG MEDIER - Det var en stor ære og fornøjelse at møde H.K.H Kronprinsesse Mary

Fredag d. 10. juni 2022

Det var en stor ære og fornøjelse at møde H.K.H Kronprinsesse Mary, Norges Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Danmarks Erhvervsminister Simon Kollerup og blive inviteret til at præsentere Plustids bidrag til fremtidens robuste sundhedsvæsen, som netop handler om, hvordan tidsressourcerne i sundhedsvæsnet effektivt kan forbedres og genbruges til det de opgaver, der skal løftes i fremtiden.

 

Fra Plustid deltog Direktør & grundlægger Tom Klan og udviklingspartner sygeplejerske Lisa Katharina Holsaae Klan om 'Fremtidens robuste sundhedsvæsen i Norge og Danmark’ inviteret af Den Danske Ambassade i Norge, som sammen med Universitetet i Oslo, Oslo Science City, Health Care Denmark og DI - Dansk Industri gennemførte seminaret. 

 

Læs optakten til seminaret her.

 

 

Hvordan ser fremtiden ud for vores sundhedsvæsen i Danmark og Norge?
 

Der er ingen tvivl om, at vi nu og i fremtiden ser ensartede udfordringer i de to landes sundhedsvæsen. Der vil mangle varme hænder, den ældre befolkningsgruppe vil vokse og der vil være et øget tids- og ressourcepres i både de primære og sekundære sektorer. Det kommer til at betyde, at der til stadighed vil ligge et pres på sundhedsvæsnets ansatte og de patienter og borgere, som forventer og fortjener faglighed, omsorg og nærvær samtidig med, at de fortjener den bedst tilgængelige forskning og behandling.

  

 

Tid er en helt essentiel ressource. For hvor skal tiden findes til at løfte disse opgaver på en robust måde?

 

Det er med stor tak til Mia Louise Kråkstad og hendes kollega Jeff Svane fra Den Danske Ambassade i Norge for vores gode og inspirerende samarbejde på tværs af landegrænserne, at vi vil bestræbe os på, at Norge og Danmark kan få gavn af at udveksle viden, erfaring og konkrete robuste løsninger. Vi er sikker på, at et fortsat samarbejde kan løse kommende udfordringer med flere ældre borgere i omsorgs- og ældreplejen og færre hænder til at løfte opgaven uden, at vi går på kompromis med de menneskelige værdier.

 

Vi deler viden og erfaring med alle og bistår med implementering og effekten. Kontakt os.