Fremtidens LEAN driftsoptimeret pleje-center/bolig skaber nærvær & tryghed

Til alle nysgerrige indenfor sundheds-, pleje- og omsorgs sektoren.

 

Det bedste sted at bo og arbejde: Få mere tid og ro til det, der betyder mest.

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler
 

Byg fremtidssikret

når der skal opføres nye eller renoveres boliger indenfor sundheds-, pleje- og omsorgssektoren. Det er en unik mulighed for at integrere Plustid-effekter med en helhedsorienteret arkitektonisk løsning, som skaber unikke fordele for borgerne, deres pårørende, personalet og driftsøkonomien.

 

Optimér driften

med bæredygtige og driftsoptimerede Plustid-effekter i indretninger og løsninger, der bygger  på LEAN-metoder og den sunde fornuft, der er sat i system. De innovative Plustid-effekter har deres afsæt i velgennemprøvet, brugerdrevet design gennemført i samarbejde med interessenter, herunder pårørendegrupper, fagfolk, ledere og teams fra sundheds-, pleje- og omsorgssektoren.

  

 

plustid lean, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Vi samarbejder med kommuner, arkitekter, almennyttige boligselskaber, bygherrer, fonde og kapitalinteressegrupper, både offentlige og private.

Sammen skaber vi fremtidens plejeboliger, plejecentre, plejehjem, ældreboliger samt produktionskøkkener. I et værdiskabende samarbejde med os har vi fokus på en bæredygtig Plustid-effekt gennem hele værdikæden - helt fra idéfasen. I vores samarbejde bidrager vi med viden, indsigt og erfaring til at drive fremtidens sundheds-, pleje- og omsorgssektor med fokus på Plustid-effekt.

 

 

plustid lean, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Vi inspirerer med rådgivning, Tema-seminar, idékatalog til kravspecifikation, inspirationsmøder, analyser, vurderinger og udvælgelse.

Plustid bidrager med mangeårig erfaring, viden og indsigt i bæredygtige og effektive LEAN viden i forbindelse med opførelse af nye- eller ombygning af byggeri i sundheds-, pleje-, og omsorgssektoren.

 

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Plustid-effekten indarbejdet i arkitekturen betyder styrket ressource rammer for bemanding og optimeret arbejds-flow i huset

Det er vigtigt at optimere arbejdsgangene for at frigøre mere tid og ressourcer til at levere kvalitetspleje og hjerterum til borgerne. Et eksempel på effektiv udnyttelse af tid og ressourcer kunne være at reservere LEAN-pladsindretninger til vareindlevering i kælderen, hvorfra varerne herefter plukkes i et LEAN-flow fra et LEAN-supermarked og føres op igennem huset via LEAN-busser eller LEAN Care Service Trolley-løsninger, assisteret af en centralt placeret serviceelevator, der har direkte adgang til effektive servicerum, som også er baseret på LEAN-principper. Derudover arbejder der med lettilgængelige, integrerede LEAN-vasketøjs- og affaldsskakte, hvilket sikrer korte afstande for personalet og frigør ubehagelige lugtgener i huset.

 

 

Det var en stor ære og fornøjelse at møde H.K.H Kronprinsesse Mary, der var nysgerrig på resultaterne af Plustid LEAN-effekterne indenfor sundheds-, pleje- og omsorgs sektoren 

Driftsoptimering, plejecenter, ældreplejen,Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Plustid bidrager til fremtidens robuste sundhedsvæsen, som netop handler om, hvordan tidressourcerne i sundhedsvæsnet effektivt kan forbedres og genbruges til de opgaver, der skal løftes i fremtiden. Læs mere på LinkedIN.

 

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

"Hvis man gør som de bedste, er det muligt at forbedre resultaterne af den offentlige virksomhed i et omfang, der svarer til ny tilførsel af 25-50 mia. kroner".

Skriver Bent Christensen i hans bog med titlen: LEAN En anderledes vej til store produktivitetsstigninger i den offentlige sektor, med et forord af Lars Barfoed og et efterord af Bertel Haarder. Bogen udgivet af CEPOS. Plustid bidrog med kunde-case of resultaterne af en Plustid-effekt i CEPOS' LEAN bogen med budskabet om det ikke handler om besparelser, men at optimering af eksisterende ressourcer. På seminaret, hvor Bent Christensens bog havde premiereudgivelse, blev budskabet gjort klart, at LEAN tankegangen ikke handler om besparelser, men at optimere eksisterende ressourcer i det offentlige system.

 

  

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Mere tid og ro styrker følelsen og oplevelsen af overskud

Vi kender alt til de mange udfordringer i hverdagen, såsom tidsrøvere, afbrydelser, frustrationer og tidspres. Der er også pludselige ændringer i planerne og mange praktiske opgaver, samt uforudsete ekstraopgaver, der skal håndteres. Der er mange bolde at jonglere med. Når Plustid-effekten via arkitekturen integreres i hverdagen, oplever personalet, at alt er let tilgængeligt, når man har brug for det. Personalet får frigivet værdifuld tid til kerneopgaven og opnår en bedre balance i hverdagens opgaver. Dette øger både oplevelsen og følelsen af overskud.

  

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

Skab rum til omsorg, værdighed og nærvær

En værdig og nærværende hjælp til borgerne er en selvfølgelighed. De innovative og kreative Plustid-effektløsninger bidrager til at frigøre værdifuld tid og ressourcer, som er nødvendige og altafgørende for, at pleje- og omsorgs personalet kan fortsætte med at levere værdig pleje og omsorg med nærvær.

  

  

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Driftsoptimering og demens indretning går hånd i hånd

Når vi sammen med arkitekten skaber værdi gennem samarbejde med alle interessenter og fokuserer på Plustid-effektive arbejdsgange, skaber det et solidt fundament for demensvenlige plejeboliger til beboerne. 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 
Optimal balance mellem faglig omsorgsfuld pleje og borgertid betyder effektive arbejdsprocesser, som sikrer en høj kvalitet og tryghed.

Når Plustid-løsningerne indarbejdes aktivt i hverdagen skabes de bedste forudsætninger for en god balance mellem samfundets krav om faglig omsorgsfuld pleje og borgertid. Dette indebærer en intens fokus på at optimere arbejdsprocesserne, så de er fuldt optimerede, før plejecentret åbner dørene for borgerne. På den måde kan vi sikre en høj kvalitet i plejen og imødekomme både samfundets krav og borgernes behov.

 

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

LEAN-skakte sikrer Plustid-effektiv flow og ingen lugtgener

LEAN-skakte placeres typisk decentralt
og tæt på boligerne, så det er hurtigt at komme af med affaldet på en vagt, hvilket skaber korte og Plustid-effektive arbejdsgange for personerne.

 

 

 

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Styr på sygepleje- og plejeartikler skaber overblik

Styr på sygepleje- og plejeartikler skaber overblik


Tag de mobile depoter med rundt på vagt, og oplev aldrig at blive afbrudt, fordi der skal hentes eller findes pleje- og sygeplejeartikler på et depot uden for boligen. Undgå kaos og få en lettere hverdag med overblik og orden.

 

 

Lean i køkkenet, Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

"Klar, parat, bag" - i det centrale produktionskøkken med Plustid-effekt betyder alt!

At kunne forkæle borgerne og gæsterne med velsmagende mad og levere den med overskud er afgørende og et karrierevalg for kokkene i produktionskøkkenet. Plustid-effekten sikrer færrest mulige madvarer at håndtere, samt et minimalt antal transporter af varer fra indkøbs-leverance til maden er klar til levering. Saml råvarerne som ordrevare i særligt indrettede LEAN opskriftsvogne med tilhørende opskrifter som kontrol. Når vareleverancen ankommer i bure, kan opskriften bruges til at kontrollere, om alle ingredienser er kommet rettidigt og i den korrekte mængde og kvalitet. Undgå at stå og mangle råvarer til madproduktionen, så processen ikke afbrydes og frustrationer undgås.

 

 

 

Lean Produktionskøkken, team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

Velbekomme: Ro, tid og nærvær omkring borgernes måltider - nyd dem uden tidspres

Vi nyder maden sammen - både personale, borgere og pårørende. Det er fantastisk! Personale har tid og ro, og vi kan nyde måltiderne uden at føle os pressede til at spise hurtigt. Uanset om situationen kræver en hurtig borddækning eller giver os tid til rehabilitering og et festligt måltid sammen, så har Plustid-effekten bidraget til, at det kan gennemføres med lethed. En særligt designet LEAN-servicevogn sikrer, at antallet af håndteringer er reduceret fra 7 til 1, og tiden i anretterkøkkenet kan klares på få minutter - ja, få minutter - og alt er klar til, at vi kan spise sammen. En særligt indrettet mobil LEAN-madvogn og en mobil LEAN-anretterkøkken gør alle måltider til en dejlig oplevelse for alle sultne maver.

Få inspirationer i nedenstående video.   

 

 

 

Let pleje- og sygeplejesituationen med innovativt brugerdrevet design af Care Service Trolleyer

 

 

Med Care Service Trolley-løsningen styrkes ressourcerammerne for bemanding BEMANDING og optimerer arbejds-flowet ift. tid, ressourcer og information/dokumentation. En professionel og kreativ LEAN løsning, som bidrager til tryghed og sikkerhed hos frontpersonalet i sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for hhv. primære sektor og sekundære sektor.

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

 

 

Vi deler vores mere end 17 års viden, indsigt og erfaring fra sundheds-, pleje- og omsorgssektoren i forhold til bæredygtig Plustid-effekt og Lean med alle.

Kontakt os 

 

 

Søg yderligere inspiration ved at læse links til artikler og udgivelser om vores løsninger her -

 • Vi siger endnu engang tusind tak til Jeff Kirk Svane og Line Sørensen for invitationen til at deltage som en del af den danske delegation sammen med #DenDanskeAmbassade på #Plattformdagene 1. og 2. juni 2023 i den smukke by Trondheim i Norge.
 • Lettere arbejdsdag uden afbrydelser for medarbejdere i ældreplejen!
 • Når vi spørger personalet på plejecentre, hvornår de selv synes, de spilder deres tid, så svarer de ofte: ”Når der ikke er fyldt op på boligen!”
 • Rumsans.dk - Force4Architects
 • Er du træt og udmattet af det evige pres for at finde BESPARELSER og løsninger på PERSONALEMANGLEN?
 • Debatten har været i fuld gang hele sommeren. Bl.a. har man kunnet høre: ”I fremtiden vil der mangle både penge og hænder i den offentlige sektor, og det vil gå ud over velfærden.”
 • Kan nytænkning i arkitekturen skabe flere "varme hænder" til fremtidens plejecentre?
 • Få mere ud af de ressourcer jeres organisation allerede har.
 • LEAN skaber mere tid til beboere på plejecenter
 • Artikel - Akaciegården Rum og sans
 • Akaciegården genopstår om et år
 • Arbejdsborde & depoter som mobile møbler med Care Service Trolley