PRESSE OG MEDIER - Uudnyttede potentialer - en skjult fare for virksomheder!

Torsdag d. 16. maj 2024

team-work, fight-work, Seminar, indlæg, temamøde, tidsforbrug, plustid, minustid, værdifuld

I dagens konkurrenceprægede forretningsmiljø, både i den private og offentlige sektor, udgør de uudnyttede PLUStid potentialer ikke kun et fagligt tab for medarbejderne, men også et betydeligt ressourcetab for virksomheden og samfundet.

 

Her kan du læse om nogle af de typiske årsager og faldgrupper for, hvorfor organisationer ikke griber muligheden for at udnytte det uudnyttede potentiale,

 

Læs også LinkedIN Post "Uudnyttede potentialer - en skjult fare for virksomheder!"

 

Her er listet nogle typiske årsager og faldgrupper

 • Manglende bevidsthed eller viden
  Organisationer er måske ikke opmærksomme på det uudnyttede potentiale, der ligger i deres arbejdsprocesser, medarbejdere eller ideer. Uden bevidsthed om problemet er der ingen handling.

 • Modstand mod forandring
  Modstand fra medarbejdere og ledere kan være en barriere for at påbegynde noget nyt og bryde ud af deres trygge komfortzone. Denne modstand kan skyldes frygt for det ukendte, tab af kontrol eller frygt for jobusikkerhed.

 • Kortvarigt fokus
  I organisationer, der drives af øjeblikkelige resultater og kortsigtet tænkning, kan der være modvilje mod at investere tid og ressourcer i innovative forbedringer, der måske først har effekt et til to år efter implementeringen.

 • Manglende ressourcer
  Mangel på tid, budget eller ekspertise kan forhindre organisationer i at tage skridt til at udnytte det uudnyttede potentiale. Prioritering og ressourceallokering er afgørende for at aktivere vækstmuligheder.

 • Kulturelle barrierer
  Kulturelle barrierer som frygt for forandring, manglende tillid eller en hierarkisk struktur kan blokere for en åben og innovativ tilgang, der er nødvendig for at realisere det uudnyttede potentiale. Disse barrierer - eller modstand - kan skyldes frygt for det ukendte, tab af kontrol eller frygt for jobusikkerhed.

 • Manglende ledelsesmæssig forpligtelse
  Hvis topledelsen ikke prioriterer vækst og innovation eller ikke udviser en klar vision og strategi, kan det være svært at engagere resten af organisationen i at udforske og udnytte det uudnyttede potentiale. Det er ikke ualmindeligt at se beslutningstagere, der mangler tålmodighed og et langsigtet perspektiv for at skabe forbedringer, medmindre det gavner dem selv.
 • Manglende incitamenter

  Manglende incitamenter kan have en stor indvirkning på en organisations evne til at udnytte det uudnyttede potentiale. Når medarbejderne ikke oplever incitamenter til at identificere og udnytte værdiskabende muligheder, kan de blive passive og lade være med at tage aktive skridt til at udforske det fulde potentiale.

   

  En nøjes-kultur kan være et resultat af manglende incitamenter til at stræbe efter forbedring og innovation. Når medarbejdere ikke oplever belønning eller anerkendelse for at gøre det bedre, kan de blive tilfredse med at opnå minimumskravene og undlade at stræbe efter at gøre mere eller være bedre.

   

Disse faktorer - og mangle flere - kan være barrierer, der holder organisationer tilbage fra at sætte fokus på det uudnyttede potentiale.

 

Et karrierevalg - at turde!

At tage beslutningen om at gå til HANDLING, ved at finde og håndtere disse barrierer og være den bedste i branchen, er et modigt karrierevalg. Det kræver mod at være nysgerrig og tage skridtet ud af sin komfortzone og være proaktiv i sin tilgang til at høste det uudnyttede potentiale.

 

Frigør potentialet

Ved at frigøre potentialet kan MINUStid blive til PLUStid og finde den rette balance mellem tid og ressourcer. Ved bedre tids- og ressourcestyring kan vi skabe øget produktivitet og effektivitet, som har en positiv indflydelse på forretningsmodellen og virksomhedens succes.

 

Vi er specialister

Vores team er specialister i at "nudge" handlinger i gang, som skaber grobund for en attraktiv og værdiskabende arbejdsplads, hvor teamtrivsel og overskud øges. Vi bidrager aktivt til at skabe en forbedringskultur, der fremmer innovation, kreativitet og vedholdenhed i at udnytte det uudnyttede potentiale.

 

Vores ekspertise og erfaring inden for værdiskabende forbedringsledelse og effektiv kommunikation hjælper effektivt med at sætte det rigtige fokus og overvinde de faldgruber, der kan opstå på vejen mod succes.

 

Vi deler inspiration med alle. Ring på 7023 1716 eller skriv til info@plustid.dk.