PRESSE OG MEDIER - Stor mangel på kvalificerede varme hænder skaber pres i hverdagen! Løsning: Frigør de uudnyttede potentialer og få gladere teamkolleger.

Tirsdag d. 14. november 2023

Plustid artikel, der inspirerer alle nysgerrige inden for sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for henholdsvis den primære og den sekundære sektor.

___________________________________________________________________________________

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

En analyse fra Kommunernes Landsforening viser, at vi i øjeblikket står over for en betydelig mangel på kvalificerede og dedikerede medarbejdere i ældreplejen.

 

Denne mangel skaber et enormt pres på plejecentrene landet over, og situationen forventes kun at blive værre i de kommende otte år, hvor den forventede udvikling af antallet af 80+årige frem mod 2030 stiger med 118.000 personer til i samlet 422.000 personer. Kilde: Momentum beregninger på baggrund af Danmarks statistiks fremskrivning.

 

Det er ikke kun personalets mentale og fysiske sundhed, der kan blive påvirket af dette pres, men også lysten til at gå på arbejde.

 

Hvordan bryder vi ud af den onde cirkel?

Der er flere klassiske og traditionelle løsninger, som typisk overvejes - og forsøges.

Blandt disse er fx at øge antallet af sundhedspersonaler ved at lade dem arbejde mere, sænke forventningerne til udbuddet af pleje, inddrage flere frivillige ressourcer, mm.

 

Disse og andre er velkendte metoder, der har været foreslået og brugt i årevis, men de har desværre også vist flere kedelige effekter. 

 

Her er nogle af dem, der har været omtalt i forskellige sammenhænge i offentligheden:

  • Øget arbejdsbyrde. Ved at lade sundhedspersonalet arbejde mere kan det føre til en øget arbejdsbyrde og muligvis resultere i overarbejde. Dette kan have negative konsekvenser for personalets mentale og fysiske sundhed, hvilket kan påvirke deres præstation og trivsel.

  • Kvalitetsnedgang i omsorgen. Når der er mangel på kvalificerede medarbejdere og øget arbejdsbyrde, kan det være svært at opretholde den nødvendige kvalitet i omsorgen for ældre borgere. Personalet kan blive presset til at udføre deres opgaver i hast, hvilket kan gå ud over den individuelle pleje og opmærksomhed, som ældre borgere har brug for.

  • Manglende kontinuitet. Hvis man er afhængig af frivillige ressourcer for at udfylde den manglende arbejdskraft, kan det resultere i manglende kontinuitet i plejen. Frivillige kan have forskellige forpligtelser og begrænset tilgængelighed, hvilket kan påvirke sammenhængen og kvaliteten i omsorgen.

  • Mulige rekrutteringsudfordringer. Hvis man sænker forventningerne til udbuddet af pleje eller fravælger løsninger, der sigter hen imod at tiltrække kvalificerede medarbejdere, kan det blive svært at tiltrække og fastholde det nødvendige personale. Dette kan forværre problemet med mangler på lang sigt.

Det er derfor vigtigt at erkende og tage højde for disse negative effekter, når man overvejer de klassiske og traditionelle løsninger.

 

Prøv med en innovativ og nytænkende tilgang, der fokuserer på at frigøre det uudnyttede potentiale af tid på arbejdspladsen.

En alternativ overvejelse kunne være at supplere med innovative og nytænkende tilgange for at tackle udfordringerne på en mere effektiv måde. Der findes nemlig allerede velafprøvede løsninger, der kan frigøre de uudnyttede potentialer og skabe gladere og mere effektive teamkolleger.

 

Ved at optimere arbejdsprocesser, implementere teknologi og automatisering kan man opnå en forbedret tidsanvendelse og øge kvaliteten i plejen. Samtidig skabes et bedre arbejdsmiljø, der kan medvirke til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. 

 

Det er vigtigt at tænke fremadrettet og at finde nye alternative måder at løse situationen med en stigende mangel på kvalificerede medarbejdere i ældreplejen. Vi er derfor nødt til at kombinere nytænkning med designløsninger, som er udviklede i tværgående samarbejde med alle brugere. Derved sikrer vi, at vi kan bryde ud af den onde cirkel og yde god pleje for vores ældre borgere i fremtiden.

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavlerPrøv nogen nyt. Bryd ud af den onde cirkel med en CareServiceTrolley-løsning.

En CareServiceTrolley-løsning styrker rammerne for bemanding og optimerer arbejds-flowet ift. tid, ressourcer og information/dokumentation. Det er en professionel og kreativ løsning, som bidrager til tryghed og sikkerhed hos frontpersonalet i sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for hhv. primære sektorer og sekundære sektorer.

 

Derfor er det en nærliggende løsning, der er værd at overveje. Det er en innovativ metode til indretning af værktøjer og udstyr, hvorved teamkolleger får adgang til at håndtere deres arbejdsopgaver mere effektivt og tilfredsstillende.

 

CareServiceTrolley er eksempel på et brugerdrevet trolley-design målrettet til den primær- og sekundærsektor. Den indeholder forskelligt udstyr og materialer, som personalet har brug for i deres daglige arbejde. Dette kan omfatte medicinadministration, sårplejeudstyr, rehabiliteringsredskaber og meget mere. Ved at have alt dette udstyr lige ved hånden, spares tid, da personalet ikke behøver at bruge unødig tid på at finde og hente det nødvendige udstyr.

 

Desuden kan en CareServiceTrolley-løsning gøre det nemmere at uddelegere opgaver og arbejde i teams. Trolleyen kan anvendes som et mobilt arbejdsstation, der kan flyttes rundt på plejecentret efter behov. Dette giver mulighed for en mere fleksibel og struktureret arbejdsproces, hvor arbejdsopgaver let kan fordeles mellem teammedlemmerne.

 

En CareServiceTrolley-løsning kan derfor være et eksempel på en innovativ løsning, der kan frigøre uudnyttet potentiale og øge effektiviteten på arbejdspladsen. Ved at implementere denne løsning kan man ikke kun forbedre arbejdsmiljøet, men også øge kvaliteten af plejen og tilfredsheden blandt teamkollegerne.

 

Og som tidligere nævnt, kan CareServiceTrolley-løsningen være med til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere i ældreplejen og bidrage til at bryde den onde cirkel.

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

En tværfaglig sygeplejerske fra ældreplejen siger; 

 

"Vi opnåede en effektivisering af arbejds- og informationsgangene, en reduktion i depoterne med 2/3 dele og en mere logisk indretning med vores Care ServiceTrolleys.

 

Det var ikke for at spare ressourcer, men for at styrke teamfællesskabet og få en bedre bemanding og flow i arbejdsgangene.

 

Løsningen understøtter nu reelt pleje- og omsorgsopgaverne, personalets praktiske og faglige behov, og dermed sikres borgeren og patienten endnu større værdighed og endnu bedre resultater og tilfredshed."

 

En af de helt store fordele ved CareServiceTrolley-løsningen er, at den giver team-kollegerne mulighed for mere tid, ro og overskud til de 'varme hænder' - opgaver i hverdagen. 

 

Med en CareServiceTrolley-løsning frigives også tid og ressourcer til at modtage andre typer opgaver, som fx. digitaliseringsløsninger, prøvehandlinger, uforudsete opgaver, mm. samtidigt med, at relationen til borgeren og patienten forbliver intakt, og kontinuiteten bevares.

 

Dette betyder, at de ikke længere behøver at føle sig presset af det mange ekstraopgaver, der skal klares i løbet af en vagt, fordi de har alt nødvendigt udstyr og forsyninger lige ved hånden. Det medfører, at fagpersonalet kan fokusere på det, de elsker mest - at give omsorg og opmærksomhed til vores ældre borgere og patienter.

 

En social- og sundhedsassistent siger:

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler"Vi kender dem godt, afbrydelserne. De pludselige ændringer i planerne. De mange praktiske opgaver og de mange uforudsete ekstraopgaver. Der skal gribes mange bolde.


Med CareServiceTrolley-løsningen har vi alt, hvad vi har brug for, lige ved hånden. Vi sparer tid og undgår unødvendige afbrydelser, hvilket gør vores arbejde mere effektivt og gør det muligt for os at give endnu bedre pleje. Og det bedste er, at vores team er blevet gladere og mere motiverede." 

 

En CareServiceTrolley-løsning bidrager til at personalet opnår større tilfredshed og en bedre trivsel omkring deres faglighed. Det skaber et bedre arbejdsmiljø og et team af kolleger, der er glade, motiverede og klar til at tage sig af vores ældre borgere og patienter på den bedst mulige måde.

 

Gennem en brugerdrevet innovation er der i dag flere kombinationsmuligheder af CareServiceTrolley-løsninger, som har det til fælles at lette pleje- og sygepleje situationen. 

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

 

Rigtig mange indenfor fagpersonaler har gennem flere år haft succes med CareServiceTrolley-løsningen.  Det er en innovativ mulighed for at imødekomme udfordringerne med manglen på kvalificerede medarbejdere i ældreplejen og samtidigt skabe en bedre arbejdsplads for teamkollegerne.

 

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

En social- og sundhedsassistent siger:

 

"Jeg skiftede arbejde til et andet plejecenter, men ombestemte mig og kom tilbage til det plejecenter jeg forlod, kort tid efter.

Hvorfor?

 

Det andet plejecenter havde ikke Lean vogn løsningen (CareServiceTrolley).

Derfor!"

 

Tøv ikke med at tage fat i vores team af eksperter hos Plustid og hør nærmere om fordelene. Ring på tlf. 7023 1716 eller skriv til os på info@plustid.dk