PRESSE OG MEDIER - Bedre ro om livets afslutning på plejehjem

Tirsdag d. 19. september 2023

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavlerHer kan du læse et udtræk om et af de prøvehandlinger, som Viborg Kommune arbejder med i femte fase ift. "Livets afslutning".

 

Down loade en lille teaser her: PRESSE OG MEDIER - Bedre ro om livets afslutning på plejehjemmet.

 

Prøvehandling fase 5
Gennemføres i perioden 1. september 2023 -
10. december 2023.

Bedre ro om livets afslutning på plejehjemmet

”Livets afslutning” er under udrulning i bl.a. Viborg Kommune. Her bliver der sat fokus på at efterkomme borgerens ønsker til den sidste tid og på at afstemme forventninger med både pårørende og personale.

 

Prøvehandlingen ”Bedre ro om livets afslutning på plejehjemmet” ligger i direkte forlængelse: Formålet er at skabe mere ro og værdighed omkring ”den sidste tid” for beboere på kommunens plejehjem.

 

En øvelse på tværs af faggrupper på Pleje- og Omsorgscenter Højvangen har nemlig peget på, at der mangler en fast procedure for håndtering af forskellige gøremål i forbindelse med alvorlig sygdom eller dødsfald blandt beboerne.

 

Personalet bruger ofte unødig megen tid på mange praktiske og forberedende gøremål som f.eks. at hente/bringe udstyr, indhente oplysninger eller klargøre borgeren ved dødsfald. Udover at være tidskrævende fjerner det desuden fokus fra borger/pårørende og giver uro.

 

Helt konkret skal det afprøves, om et nyudviklet møbel - en såkaldt tryghedstrolley - kan være en mulig løsning på nogle af de oplevede udfordringer.

 

En tryghedstrolley er et møbel på hjul, som indeholder praktiske remedier, huskelister mm. Møblet kan f.eks. også afspille musik og rumme ønskerne for begravelse eller bisættelse - herunder det tøj, afdøde har ønsket at have på.

Skriver Viborg Kommune på deres webside.

 

Plustid i Offentlig // Privat samarbejde med Viborg Kommune

tryghedstrolley, prøvehandling Viborg, brugerpanel, innovativ, bedre ro om livets afslutning på plejehjem”Bedre ro om livets afslutning på plejehjemmet” - en nyskabende idé!

 

En inspirerende og visionær centerleder fra Viborg Kommune kom på idéen om at skabe bedre ro og tryghed omkring livets afslutning på plejehjemmet.

 

Efter en række møder mellem centerlederen og Plustid blev der sat gang i et innovativt projektsamarbejde med et brugerpanel og repræsentanter fra ledelser og plejepersonaler fra ældreplejen, samt Plustid udviklingsteamet.

 

I løbet af nogen tid udviklede Plustid en prototype på en tryghedstrolley, der rummede alle de funktioner og finesser, som det innovative projektsamarbejde havde identificeret.

 

Tryghedstrolleyen kører nu i en prøvehandling i tæt parløb med ledere og faggrupper fra Pleje- og Omsorgscenter Højvangen i Viborg Kommune samt Plustid teamet.

 

Tryghedstrolley'en har sit udspring fra Plustid's velkendte Care Service Trolley løsninger.

Møbler til opbevaring på plejehjem, CareServiceTrolley, plustuid forbedringstavler

Med Care Service Trolley løsningen styrkes ressource rammerne for BEMANDING og optimerer arbejds-FLOWET ift. tid, ressourcer og information/dokumentation.

En professionel og kreativ LEAN løsning, som bidrager til tryghed og sikkerhed hos frontpersonalet i sundheds-, pleje-, og omsorgsområdet for hhv. primære sektor og sekundære sektor.

 

Nysgerrig på at høre mere? Kontakt os.