PRESSE OG MEDIER - Pas på adfærds-fælden i jagten efter af blive bæredygtig!

Fredag d. 20. maj 2022

fn17 business, kontor, leder, mellemleder, teamleder, hr, direktør, team-nlp-lean-pdca-coaching-talentudvikling-oplevelseslaering-selvstyrende-plustid-aeldrepleje-hjemmeplejen-trivsel-overskud.jpg' alt=

Udgivet som LinedIN Post

 

Mange virksomheder taler i dag højt om bæredygtig FN17 verdensmål, klimaet og verdens vé og vel. Men, hvad gør vi egentlig for at forbedre os – eller er det bare noget vi taler om, en masse gode hensigter, men uden handling?

 

Adfærds-fælden ‘klapper’ når vi: har fået indsigt og viden om FN17 verdensmålene og vi er motiverede til at arbejde med FN17 verdensmålene, men der er 0% handling i omstillingen til bæredygtigt arbejde. Det betyder 0% effekt og dermed ingen bæredygtig udvikling!

En af de klassiske adfærds-fælder, der typisk ‘klapper’ i organisationerne og forhindringer at der skabes en effekt, er: ”Vi har ikke tid – så vi kan ikke lige nu!”.

Løsning: Lad os da for pokker komme udenom adfærds-fælden med disse tre F’er -

👍 Find - dagligdag minusTID - tidsrøvere, afbrydelser, frustrationer og tidspres - i de eksisterende arbejdsrutiner hos personalet. Vi ved minusTID ikke giver effekt!

👍 Forbedre - fjern minusTID’en i arbejdsrutinerne og få mere plusTID til omstillingen til bæredygtigt arbejde.

👍 Fortsæt - fasthold plusTID gevinsten ved at nudge nye vaner og adfærd ind i organisationen.

Det er slet ikke så indviklet. Gå fra tale til handling - og #skabmeretidtilverdensmålene
https://lnkd.in/eQcTkUGn