PRESSE OG MEDIER - Puf til effektbolden med Nudging

Onsdag d. 2. februar 2022

- og spil hinanden ind i en værdiskabende kultur.

 

Kender du situationen, hvor man som afdeling eller som Team er blevet enige om en forbedring, i en ny arbejdsrutine eller en ny handling, og så bliver det alligevel ikke overholdt?

 

Vi er rigtig gode til at rammesætte vores intentioner gennem snak om de gode idéer, løfter og tanker.

 

Ofte udebliver handlingen - desværre!

 

Vi ved også, at forbedringerne først får fuld effekt når handlingen bliver til vores nye rutine, nye bedste praksis eller nye vane.

 

Hvordan kommer vi fra intentioner til handling - med 100% effekt? Sæt værdiskabende rammer!

Værdi skabes gennem at vi taler sammen. TIP: Prøv med et 'Speakers' Corner' ramme system. Et sted, hvor man kort mødes og tager en snak om f.eks. et problemet, en frustration, en idé, ... eller blot en undren. Det skaber motiv og motivation for forbedringsforslag, som derefter behandles i Teamet og bliver til virkelighed.

 

Vi har erfaringer i arbejdet med at designe værdiskabende forbedringskultur, hvor vi talentudvikler i brugen af Nudging som et lille 'kollegialt puf' hen mod en mere hensigtsmæssig Team adfærd.

 

Vi oplever et Nudging "puf" ofte kan påvirke kollegers emotionelle adfærd i en positiv retning, som gradvist og effektivt bidrager til at frigive organisationens uudnyttede tværgående potentialer, af tid og ressourcer.

 

NYSGERRIG? Gå fra tanker til adfærd. Vi deler viden og erfaring med alle. Kontakt os.