PRESSE OG MEDIER - Det er fascinerende, hvordan innovative, kreative løsninger kan lette tidspresset for personaler i ældreplejen

Onsdag d. 18. maj 2022

fn17 business, kontor, leder, mellemleder, teamleder, hr, direktør, team-nlp-lean-pdca-coaching-talentudvikling-oplevelseslaering-selvstyrende-plustid-aeldrepleje-hjemmeplejen-trivsel-overskud.jpg' alt=LINKEDIN POST 18maj2022

 

Når vi spørger personalet på plejecentre, hvornår de selv synes, de spilder deres tid, så svarer de ofte: ”Når der ikke er fyldt op på boligen!”
 
Hvorfor er problemet så stort? Fordi det skaber flere af slagsen….

😒 SPILDTID væk fra borgeren.

😒 Spirende (og smitsom) frustration hos personalet.

😒 Hamstringsadfærd.

😒 Ophobninger af forbrugsartikler alle steder - og det koster dyrt!

Sådan hér har flere af dine kolleger i ældreplejen løst problemet:

🙂 Personalet har fået et rullende depot-møbel, som har ALLE pleje- og forbrugsartikler i armslængde.

🙂 Ingen unødige forbrugsartikler fylder på boligerne betyder mere hjemligt.

🙂 Det sparer personaletimer, økonomi og giver typisk en lager- og pladsreduktion på omkring 66% eller mere (bare rolig, det kan vi dokumentere).

🙂 Efter endt vagt fylder personalet det rullende depot op og sætter det på plads. Så er det klar til næste kollega - som kan møde op til endnu en vagt uden afbrydelser.

 

Vi deler viden og erfaring med alle og bistår med implementering og effekten. Kontakt os.