PRESSE OG MEDIER - NYT SAMTALEVÆRKTØJ TIL DEN ‘GODE OG FORBEDRENDE KOMMUNIKATION’

Mandag d. 10. maj 2021

#plustdintid, plustid, 70231716, 20661701, adfærdsfælden, blinde vinkler, vaner, lean, nlp, sparring, covid-19, bæredygtig, fn 17 verdensmål, team, trivsel, ældreplejen, ældrebyggeriVi er rigtig glade for at være blevet inviteret ind af Life Science Innovation og videns partneren Aalborg Universitet ifbm. et virksomhedsdrevet brugerinvolveringsforløb, hvor vi skal udvikle et samtaleværktøj, der kan spille den ’gode og forbedrende kommunikation’ ind i hverdagen mellem ledere, medarbejdere og teams.

Samarbejdet med Life Science Innovation vil betyde, at vi kan få den nødvendige og vigtige, faglige sparring i simulerede ”real-life”-situationer. Den mulighed har afgørende værdi for os til en færdig, bæredygtig løsning.

 

Empowerment med Plustid Pit-STOP

Koncept/idé
Plustid Pit-STOP øger din arbejdsglæde. Det skaber dit arbejdsmiljø, og der er derfor mange gode grunde til at eliminere de forhold, der danner grobund for et dårligt arbejdsmiljø. Virksomheden mener, at alle har et ansvar ift. arbejdsmiljøet på alle niveauer.

 

Formål
Empowerment med Plustid Pit-STOP er et af de mest anvendte værktøjer ved de formelle, årlige medarbejderudviklingssamtaler, MUS, som benyttes af de fleste. Plustid Pit-STOP-konceptet bidrager som et dynamisk, positivt og ad-hoc samtaleværktøj. Med et Plustid Pit-STOP, opnår organisationer mere effektive teammedarbejdere, som trives og leverer bedre faglig kvalitet.

 

Plustid
Pit-STOP bidrager til at søge ind til kernen af årsagssammenhænge, og hvad der påvirker ens hverdag i en negativ - eller uhensigtsmæssig retning. Konceptet bidrager til en sund organisationssameksistenskultur, hvor alle føler, at de oplever at være kvalificeret og kan leve op til de krav, der stilles, i forhold til opgaver, funktioner eller ansvarsområder.

 

Anvendelse af koncept/idé
Pit-STOP samtaleværktøjet tænkes anvendt mellem ledere og medarbejdere/teams på daglig basis. Den kan anvendes alle steder på jobbet, og når som helst - efter ønske og/eller behov

 

Konceptets/idéens brugere
Brugerne til Pit-STOP samtaleværktøjet er principielt alle i rollen som ledere, medarbejdere (fagligt/ufagligt) eller teammedarbejdere. Ud fra virksomhedens viden og erfaringsmæssige oplevelser, er de af den overbevisning, at der er et stort samfundsmæssigt potentiale inden for hele sundheds- og ældreplejesektoren. Konceptet er derfor ikke begrænset til én bestemt brugergruppe, idet konceptet kan anvendes universelt

 

Forløbet startede i marts 2021 og afsluttes efteråret.

 

Vi deler viden og erfaring med alle og bistår med implementering og effekten. Kontakt os.