PRESSE OG MEDIER - Få tid til verdensmålene

Tirsdag d. 23. februar 2021

lean, nlp, sparring, covid-19, bæredygtig, fn 17 verdensmål, team, trivsel, ældreplejen, ældrebyggeri

I tæt samarbejde med FN17 Business udbyder vi dette spændende tilbud til virksomheder, der gerne vil arbejde med de bæredygtige udviklingsmål, men som har lidt problemer med organisering og at finde tid og ressourcer til det i hverdagen samt sikre en bæredygtig fremdrift.

 

Det vil foregå i 3 trin, hvor de to første trin er gratis og det tredje trin er efter regning (klippekortsordning)

 

I tæt samarbejde med FN17 Business tilbyder vi i en ’2 + 1 trin’ ramme! De to første trin er gratis, og det tredje trin er efter regning (klippekortordning).

 

Trin 1 – Interview

Samtale og analyse sammen med Plustid og FN17 Business med henblik på afklaring af jeres nuværende udfordringer.

 

Trin 2 – Rapport

Gennemgang af anbefalinger for de indsatsområder, jeres organisation bør have fokus på ift. til at frigøre tid og ressourcer til arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Der bliver jeres udfordringer sat i et ’plustid hhv. ’minustid’ – perspektiv.

 

Trin 3 – Forbedringsaktiviteter

Med afsæt i trin 2’s rapport kan I, i samarbejde med Plustid.dk, drøfte konkrete behov for forbedringsaktiviteter.

 

Det vil selvfølgelig sideløbende være muligt at få sparring og/eller deltage i forløb eller aktiviteter i FN17 Business til at understøtte konkrete tiltag, når nu tiden er til det.

 

Læs meget mere om tilbuddet her.

 

Tilmeld dig til FN17 Business på email: info@fn17.dk eller kontakt os for mere information.