PRESSE OG MEDIER - HVAD ER PRISEN FOR AFBRYDELSER I DIN VIRKSOMHED?

Onsdag d. 3. februar 2021

adfærdsfælden, afbrydelser, blinde vinkler, vaner, lean, nlp, sparring, covid-19, bæredygtig, fn 17 verdensmål, team, trivsel, ældreplejen, ældrebyggeri

Ifølge økonomistyrelsen består et effektivt årsværk af den arbejdstid, dine medarbejdere bruger på at løse arbejdsopgaverne. Det vil sige de timer, medarbejderne reelt har til opgaverne, når ferie, sygdom, efteruddannelse osv. er trukket fra.

 

Men husk at fratrække tiden, der medgår til de uplanlagte afbrydelser! Det betyder, at et effektivt årsværk reelt er noget mindre. Uplanlagte afbrydelser koster i værditab for din organisation - og udgør også et samfundsmæssigt tab i milliardklassen!

 

Hvad vil det betyde for din virksomheds lønsomhed, team-overskuddet og den generelle trivsel, hvis antallet af uplanlagte afbrydelser blev reduceret med 80%?

 

Vi er specialister i at skabe grobund for en attraktiv og værdiskabende faglig arbejdsplads med bedre trivsel og større overskud i hverdagen. Nedenstående figur viser det forløb vi typisk gennemgår sammen med jer. 

#plustdintid, afbrydelser, plustid, 70231716, 20661701, adfærdsfælden, blinde vinkler, vaner, lean, nlp, sparring, covid-19, bæredygtig, fn 17 verdensmål, team, trivsel, ældreplejen, ældrebyggeri

 

Er du NYSGERRIG på at vide hvad en værdiskabende arbejdsplads uden afbrydelser kan gøre mere for dit Team - arbejdsglæden og trivslen? Vi deler viden og erfaring med alle. Kontakt os eller start eventuelt med 1 times gratis sparring og inspiration.