PRESSE OG MEDIER - Kære politikere. Stil krav!

Fredag d. 20. december 2019

Kronik

Kære politikere. Stil krav!

Der ligger milliarder gemt i samfundsgevinster ved at indrette nye plejecentre, så de bliver driftsmæssigt optimeret og samtidigt skaber bedre plads og tid til flere ”varme hænder” til kerneydelsen

 

Hvordan hjælper vi politikerne?

Forestil dig et effektivt, bæredygtigt ældreplejecenter, hvor der er plads til menneskelige livsværdier, hvor der er mere ”varme hænder”-tid mellem borgere og fagpersonaler, og hvor den forventelige driftsøkonomiske udvikling kan ske, fordi alle går hånd i hånd, helt naturligt.

 

Kæmpestore milliardgevinster i ældrecenter-arkitekturen!

Nytænkning i designet af plejecentre kan maksimere fagpersonalers ”varme hænder”-tid og minimere ”kolde hænder”-tiden. Med andre ord en hverdag, hvor arkitekturen giver optimerede rammer for personalernes arbejdsvilkår og samtidigt giver de bedste forudsætninger for at understøtte de sekundære arbejdsopgaver, der også er på et plejecenter. Alt i alt resulterer det i en optimeret driftsøkonomi.

 

Læs kronikken i sin helhed - Download: Kan nytænkning i arkitekturen skabe flere ”varme hænder” til fremtidens plejecentre? (pdf - 901 kb)

 

Søg også reference links her -

Glædelig JUL og Godt NYTÅR

Plustid og Force4 Architects teamet