PRESSE OG MEDIER - Driftsoptimering med LEAN ved plejecenter byggerier

Fredag d. 13. april 2018

Driftsoptimering plejecenter

Mere tid, nærvær og faglighed - Undgå kaos skab orden

Læs mere klik her - careServiceTrolley.plustid.dk

 

LEAN-tankegangen blev gennem rådgivning fra 

Plustid indført i designprocessen på Akaciegården for at optimere arbejdsgangen med henblik på at frigive mere tid til beboerne.

LEAN-tankegangen indført i designprocessen

Plustid skaber bæredygtige ledelses- og forbedringskultur med udgangspunkt i LEAN-tankegangen. Det muliggør, at organisationer udnytter tid og ressourcer mere optimalt. På plejecentret Akaciegården har virksomheden foretaget en række LEAN-forløb, hvor målet var at få mere og bedre tid til pleje af beboerne og mindske afbrydelser i hverdagen.

 

- Vi har hjulpet Akaciegården med at optimere arbejdsprocesserne, så der er mere tid til beboerne, fortæller Senior LEAN specialist Tom Sander Holsaae Klan, som tilføjer, at LEAN grundlæggende handler om en bedre værdioptimering af arbejdsprocesserne. Herved sikres en ønsket effekt om at driftsoptimere organisationen, så den leverer mest mulig ift. fleksible kerneydelser.

 

LEAN ledere, Henriette Wülser, Ældrecentret Broparken

 

Yderligere information kan fås hos UDVIKLINGS-TEAMET FRA PLUSTID 
Kontakt os

 

Læs hele artiklen her: FREMTIDENSPLEJECENTER - LEAN skaber mere tid til beboer på plejecenter og Driftsoptimering og demensindretning går hånd i hånd (pdf - 833 kb) eller her på Nordiske Medier Fremtidens Plejecenter tillægget (side 19) - klik her.

 

Driftsoptimering og demensindretning går hånd i hånd

Driftsoptimering og demensindretning går hånd i hånd

I byggeriet af plejecentret Akaciegården har
arkitektfirmaet Force4 Architects haft fokus på
både at indtænke LEAN-tankegangen i byggeriet samt at skabe gode demensvenlige plejeboliger for beboerne.

 

Force4 Architects er et arkitektfirma, der har fokus på tilgængelighed og universelt design i deres arbejde med boliger til beboere med fysiske og kognitive handicap. Hertil har de i samarbejde med Pludstid skabt rammerne for Akaciegården, hvor fokus på LEAN-tankegangen har været central i udviklingen af projektet.

 

- Vi har indtænkt LEAN i arkitekturen ved bl.a. at gøre plads til vareindlevering i kælderen, hvor varerne distribueres op igennem huset via en centralt placeret serviceelevator, der er i direkte forbindelse med et særligt servicerum på hver etage. 

 

ARKITEKT-TEAMET FRA Force4 Architects 
Kontakt her