PRESSE OG MEDIER - CEPOS LEAN seminar - case med plejecentret Akaciegården på Frederiksberg

Onsdag d. 19. november 2014

 cepos

Henriette Wülser, forhenværende leder på plejecentret, Akaciegården Frederiksberg, var gæstetaler på CEPOS seminaret afholdt den 4. november 2014, idet man siden 2010 har indarbejdet LEAN i organisationen og nu beskrevet i en Case i Bent Christensen’s LEAN bog. Bogen er i handlen og udgivet i samarbejde med CEPOS.

 

Ved Henriettes indlæg på seminaret sagde hun bl.a.: "... at LEAN er ikke udtryk for besparelse, men sund fornuft sat i system... "

 

Akaciegården har indført arbejdet med Plustid LEAN til ældreplejen igennem flere år. Plejecentrets personaler har opnået gode resultater, bl.a. at flytte ca. 1.300 timer fra rutinearbejde til omsorg for beboerne (varme hænder). Det var Case som denne, der var i centrum på eftermiddags seminaret afholdt hos CEPOS for specielt inviterede den 4.november 2014 i samarbejde med forfatter og fhv. hospitalsdirektør ved Skånes Universitetssjukhus, Bent Christensen.

 

"Hvis man gør som "de bedste", er det muligt at forbedre resultaterne af den offentlige virksomhed i et omfang, der svarer til ny tilførsel af 25-50 mia. kroner".

Skriver Bent Christensen i hans bog med titlen: LEAN En anderledes vej til store produktivitetsstigninger i den offentlige sektor, med et forord af Lars Barfoed og et efterord af Bertel Haarder.

 

På seminaret blev budskabet gjort klart, at LEAN tankegangen ikke handler om besparelser, men at optimere eksisterende ressourcer i det offentlige system. Med udgangspunkt i konkrete og veldokumenterede eksempler fra uddannelsessektoren, ældreplejen, sundhedsvæsnet og det private erhvervsliv, fortæller Bent Christesen i bogen af det offentlige sektor kan forbedres for rigtig mange mia. kr.

 

Bogen kan bl.a. købes her.